Wnętrze kościoła

Dzisiaj jest

poniedzia貫k,
02 pa寮ziernika 2023

(275. dzie roku)

 

安i皻a

Poniedzia貫k, XXVI Tydzie zwyk造
Rok A, I
Wspomnienie 鈍. Anio堯w Str騜闚

Wyszukiwanie

Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Bartłomieja przy ul. Pasłęckiej 13 w Miłomłynie

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku przy ul. Pasłęckiej 13 w Miłomłynie, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

  1. 1)  administrator – administratorem danych osobowych rejestrowanych na nieruchomości jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Bartłomieja w Miłomłynie,

  2. 2)  monitoring – monitoring wizyjny idźwiękowy wraz z infrastrukturą kablową oraz kamerami,

  3. 3)  nieruchomości – nieruchomości budynkowe znajdujące się przy ul. Pasłęckiej 13 w Miłomłynie

§ 2 Cel monitoringu

  1. Celem monitoringu jest: 1) zwiększenie bezpieczeństwa, 2) ograniczenie zachowań zagrażających mieniu lub bezpieczeństwu osób, 3) rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy, 4) umożliwienie oglądania i uczestniczenia w Mszy Świętej i nabożeństwach,

  1. W realizacji celów monitoringu administrator współdziała z Policją, Strażą Miejską oraz firmami ochroniarskimi poprzez przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach.

§ 3 Zasady montażu monitoringu

1. Monitoringiem są objęte: wejście główne kościoła parafialnego przy ulicy Pasłęckiej 13, oraz prezbiterium z którego obraz wysyłany jest na ogólnodostępną stronę internetową http://www.bartlomiej13.parafia.info.pl. Streamingiem zajmuje się zewnętrzna firma Netkom z siedzibą w Zalewie ul. Żeromskiego 26, 14-230 Zalewo.

2. Wybór dodatkowych miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji administratora. 3. Monitoringiem nie mogą być objęte konfesjonały.

4. Administrator decyduje o liczbie i umiejscowieniu kamer, parametrach technicznych monitoringu.

5. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

§ 4 Funkcjonowanie monitoringu

1. Monitoring działa całodobowo. 2. Zapisowi monitoringu podlega obraz i dźwięk. 3. Zapis monitoringu jest przechowywany 15 dni.

§ 5 Obsługa monitoringu wizyjnego

1. Nadzór nad monitoringiem znajduje się na plebanii przy ulicy Pasłęckiej 13. 2. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają tylko i wyłącznie osoby zatrudnione do obsługi monitoringu oraz osoby upoważnione przez administratora.

§ 6 Udostępnianie danych objętych monitoringiem

1. Administrator zabezpiecza nagranie zdarzenia zarejestrowane przez monitoring na pisemny wniosek:

1) osób trzecich;

2) organów prowadzących postępowanie (np. Policji). 2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych poza rejestratorem monitoringu. 3. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia (np. Policji). W przypadku wykazania prawnie uzasadnionego interesu przez stronę trzecią oraz przy braku sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, także tej osobie trzeciej.

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin został uchwalony przez administratora i obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019r

Menu

 

W każdy czwartek

całodzienna adoracja

Najświętszego Sakramentu

od godziny 08:00 do 18:00 

Licznik

Liczba wy鈍ietle:
1272003