Wnętrze kościoła

Dzisiaj jest

poniedzia貫k,
02 pa寮ziernika 2023

(275. dzie roku)

 

安i皻a

Poniedzia貫k, XXVI Tydzie zwyk造
Rok A, I
Wspomnienie 鈍. Anio堯w Str騜闚

Wyszukiwanie

Kancelaria parafialna w niedzielę, święta i uroczystości jest NIECZYNNA. 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:   

- Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;    

- Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania, datą urodzenia;   

- Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:   

- niewierzący czy osoby innej wiary;   

- osoby niepraktykujące;   

- żyjący na kontrakcie cywilnym, bez żadnego ślubu, mieszkające razem na tzw. próbę;   

- nie bierzmowani;   

- prowadzący gorszący tryb życia.

 

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874)

Kanon 874§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:     

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;     

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;     

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;     

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;     

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Oświadczenie

Upoważnienie

Menu

 

W każdy czwartek

całodzienna adoracja

Najświętszego Sakramentu

od godziny 08:00 do 18:00 

Licznik

Liczba wy鈍ietle:
1272182